+420 778 557 208 info@joganovodvorska.cz

Přijďte objevit svou vlastní cestu jógy, cestu k ovládnutí těla, emocí a myšlení do klidného příjemného prostoru malého jógového studia rodinného domu.

Nechte se vést k sebepozorování, úplnému uvolnění, či k rozproudění energie. Najděte si čas sami pro sebe a přijďte se aspoň na chvilku odpoutat od starostí a povinností všedního dne. Blahodárné účinky jógy můžete pociťovat od samého začátku.

Edita Štefanová

S jógou jsem se poprvé setkala před 27 lety, kdy jsem hledala cvičení, které by mě odpoutalo od každodenního shonu. Volba byla jednoduchá neboť v blízkosti mého bydlení se nabízel pouze prostor místní Sokolovny, kde se tenkrát jóga cvičila. Ve formě jógy bez dalšího rozlišování, ze které vycházím v lekcích současné Hathajógy.

Hodiny jógy tenkrát vedli starší manželé – jogíni, kteří následně hledali za sebe náhradu. Volba s návrhem absolvování kurzu jógy padla na mne. Absolvovala jsem základní kurz jógy s obsahem znalostí dechových a tělesných cvičení. Vedení hodin lekce v místní Sokolovně jsem pak tedy následně převzala.

Avšak po ukončení rodičovské dovolené jsem se plně začala věnovat zaměstnání a péči o mé děti, takže moje pravidelné docházení do Sokola na lekci jógy jako instruktor, kde by na mě byli ostatní závislí, jsem bohužel musela ukončit. To ale neznamenalo, že jsem cvičení nadobro opustila.

K mé radosti se začaly otvírat dveře studií s lekcemi cvičení. Pilates, Bodybalance, Břišní pekáč, TRX apod… byla jsem  nadšená z této nové a rozmanité nabídky cvičení včetně mým časově přizpůsobeným možnostem. Pak jsem v rozvrhu studia, kam jsem docházela, našla i hodiny Powerjógy. Byla to úplně odlišná lekce jógy, než kterou jsem tenkrát učila. Následná volba byla jednoduchá. Již žádné Pilates ani Bodybalance, pouze Powerjóga.

Jóga zůstala mým celoživotním koníčkem. Dokonce mi pomohla překonat některé zdravotní problémy pohybového aparátu a já začala po letech opět přemýšlet o absolvování kurzu instruktora jógy. Začala jsem se intenzivně věnovat józe, přihlásila jsem se a úspěšně absolvovala půlroční kurz instruktora jógy u Václava Krejčíka v Power Yoga akademii. Byla to neocenitelná zkušenost k získání nejen nových znalostí ohledně jógových pozic, filozofie jógy, fyziologie a výživy, ale i k setkání se s vynikajícími lektory, kteří nás celým kurzem prováděli. Po absolvování kurzu jsem se rozhodla opustit mé dlouhodobé zaměstnání a dala se do budování mého vysněného studia.

 

Ráda vás  v mém malém  studiu uvítám, provedu vás cestou powerjógy, kde můžete využít svůj temperament i sílu. Projdeme principy hathajógy pro zklidnění, posílení a protáhnutí těla po náročném dni.

Nabízím vám zázemí útulného prostředí s výhledem do zahrady, se vstřícným přístupem a respektem k možnostem každého z vás. 

Namaste

PRAVIDLA STUDIA

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentky potvrzuje, že se s tímto seznámil.

1. Otevírací doba studia se řídí aktuálním rozvrhem lekcí, který je umístěn na webových stránkách www.joganovodvorska.cz. Je umístěn i ve studiu. Pokud dojde k události, která znemožní poskytnutí nabízených služeb, je provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a tuto informaci vložit na webové stránky.

2. Před vstupem do studia je každý klient povinen uložit venkovní obuv v prostorách před vchodovými dveřmi studia.

3. Své oblečení si klienti nechávají v prostorách tomu určených, které se nacházejí v části studia oddělené paravánem. Cennosti jsou klienti povinni si uložit do uzamykatelné skřínky na osobní doklady. Pokud tak klient neučiní, pak provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu či poškození těchto cenností.  Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí (oblečení, obuv, taška), je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti instruktora. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Po dobu své návštěvy ve studiu je klient zodpovědný za klíč od skříňky na osobní doklady.

  • Při ztrátě klíče, či poškození zámku bude účtován poplatek ve výši 100,- Kč.
  • Klienti využívají veškeré vybavení a prostory provozovatele na vlastní nebezpečí. Klienti jsou povinni zodpovědně zacházet s majetkem provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia.

4. Pokud jsou před začátkem lekce na podlaze rozmístěny podložky, klienti je již nepřemísťují. Klienti jsou povinni vždy po ukončení lekce očistit podložku, na které cvičily dezinfekčním prostředkem, který je k dispozici ve cvičebním sále.

5. Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Studio nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

6. Klientům je zakázáno účastnit se lekcí v případech onemocnění, zranění či při užívání léků, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

7. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ cvičení svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici.

8. Klienti jsou povinni dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese instruktor žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorovi.

9. Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

GDPR:

Osobní data klientů poskytnutá studiu jsou zpracovávána výhradně za účelem vedení databáze klientů studia a řídí se Zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, včetně jeho dodatků. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje klient v okamžiku zakoupení jednorázového vstupného či kreditu. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Odvolání tohoto souhlasu je možné zaslat na e-mailovou adresu studia info@joganovodvorska.cz nebo osobním předáním ve studiu.

INFO PRO KLIENTY

Strava před cvičením:  Hlavní jídlo dne by mělo proběhnout alespoň 3 hodiny před cvičením, 1 – 2 hodiny před cvičením konzumujte jednodušší potraviny, lehce stravitelné

Před cvičením:              Mandle, ovoce, ovesná kaše, kukuřičný plátek  

Po cvičení:                     Po dynamickém cvičení hned energii doplnit  kouskem ovoce. Po hodině následuje jídlo bohaté na bílkoviny a vlákninu (vhodná je ryba se zeleninou)

REZERVACE, PLATBA

  Ceník lekcí je k dispozici v prostorách studia a na webových stránkách.

Platby je možné provádět v hotovosti, převodem z účtu (č.ú. pro platby 292705052/0300). 

Na lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo vstup ve formě předplatného . Předplatné má omezenou platnost na dobu půl roku. Minimální cena předplatného je 1.360,- Kč a lze využít jakoukoli lekci jógy z rozvrhu. 

Cena jednotlivé lekce u předplatného je 170,- Kč

Cena jednorázového vstupu je 210,- Kč

Cena ukázkové lekce je 110,- Kč

Cena vstupného pro věk nad 65 let je 150,- Kč

Všechny lekce si prosím rezervujte přes on-line rezervační systém, kde najdete aktuální stav konkrétní lekce – její konání, volný počet míst.

Pokud  nemáte možnost provést rezervaci on-line, je možné o rezervaci požádat formou SMS nebo poslat mail. 

Cílem rezervačního systému je zjednodušit rezervace lekcí všem, kteří užívají moje služby.

Díky rezervačnímu systému si můžete nabízené aktivity sami rezervovat nebo rušit. Účast na vybraných lekcích je možná i bez rezervace, pokud jsou na lekci ještě volná místa.

Bez registrace nelze využívat služeb rezervačního systému.

Storno rezervace:

Podmínky zrušení rezervace – Rezervaci může zrušit pouze registrovaný klient, který danou rezervaci uskutečnil. Zrušení rezervace bez penalizace je možné minimálně 7 hodin a více před začátkem lekcí.  Ve výjimečných případech, kdy opravdu nemáte možnost zrušit rezervaci on-line, je možné o zrušení požádat formou SMS nebo mailem. Tímto však neručím za včasné vyřízení žádosti.

Podmínky pro penalizaci – k penalizaci dojde ve chvíli, kdy klient na svou lekci vůbec nedorazí. Z kreditu  bude odečtena příslušná  částka ceny lekce. Nedorazí-li na lekci klient, který si zarezervoval jednorázový vstup, bude muset dluh uhradit před vstupem na další lekci. Pokud tak neučiní, nebude mu přístup do studia umožněn.

ÚVOD       REZERVACE      CENÍK      KONTAKT

Tel: +420 778 557 208

Ohnivcova 483/62, 147 00 Praha 4-Braník